Księgowość
Zajmuje się prowadzeniem obsługi finansowej pracowników. Prowadzi dokumentację związaną z działalnościć Biblioteki, opracowuje sprawozdania opisowe, statystyczne z realizacji budżetu.

Główna księgowa - Weronika Kwaśniak
tel. 052 333 48 10

Administracja
Zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z majątkiem biblioteki, konserwacją sprzętu, zaopatrzeniem biblioteki w materiały biurowe, środki czystości. W Dziale prowadzone są sprawy ubezpieczeniowe, kadrowo - socjalne, przeciwpożarowe, BHP, sprawozdania statystyczne z działalności biblioteki oraz archiwum zakładowe.

Pracownik -  mgr Joanna Gibas

tel. 052 333 48 10,
fax. 052 333 48 15
e-mail: kontakt@bibliotekaswiecie.pl

Obsługa techniczna:

Pracownik obsługi - Ewa Stachiewicz

Pracownik obsługi - Dorota Lipkowska

Pracownik gospodarczy - Krzysztof Woźniak
 

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Zajmuje się zakupem, opracowaniem książek, na bieżąco tworzy elektroniczne bazy danych, nowości wydawniczych oraz archiwizuje księgozbiór zakupiony przed 1998 rokiem. Współpracuje z innymi działami i filiami w zakresie zakupu nowości wydawniczych, selekcji i ubytkowania zbiorów.

Kierownik - Iwona Grabowska
Pracownicy - Iwona Mądrzejewska, Katarzyna Foksińska
tel. 052 333 48 12

Działy:

Dział Udostępniania Zbiorów - Wypożyczalnia dla dorosłych
Głównym zadaniem Działu jest udostępnianie zbiorów tradycyjnych oraz audiowizualnych czytelnikom, promocja książek i biblioteki w środowisku.

Kierownik - mgr Marcin Warmke
Pracownik - Bożenia Stocka

tel. 052 333 48 13

mbp.dorosli@gmail.com

Dział Udostępniania Zbiorów - Wypożyczalnia dla dzieci
Głównym zadaniem Działu jest udostępnianie zbiorów czytelnikom, promocja książek i biblioteki w środowisku, prowadzenie lekcji bibliotecznych oraz organizowanie imprez dla czytelników.

Kierownik - mgr Wioletta Duda
Pracownik - mgr Katarzyna Krzemińska, Anna Mokwa
tel. 052 333 48 14

mbp.dzieci@gmail.com

Dział Informacyjno-Bibliograficzny - Czytelnia
Dział zajmuje się gromadzeniem źródeł informacyjnych, ich opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem. Tworzy własne kartoteki, bazy danych, opracowuje zestawienia bibliograficzne, informatory. Udziela informacji użytkownikom wykorzystując księgozbiór informacyjny, komputerowe bazy danych, Internet. W ramach Działu prowadzona jest Czytelnia Internetowa, świadcząca różnorodne usługi na rzecz użytkowników.

W Czytelni działa również Wypożyczalnia Międzybiblioteczna. W przypadku braku książki w zbiorach MBP w Świeciu, na życzenie czytelnika biblioteka może sprowadzić żądaną publikację z innej biblioteki w Polsce. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępnia księgozbiór również innym bibliotekom krajowym. Jej zasady funkcjonowania określa odrębny regulamin.

Kierownik - Alicja Rytlewska
tel. 052 333 48 13

mbp.swiecie.czytelnia@gmail.com

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2175

Utworzono dnia: 28.10.2013

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

25.09.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Siedziba główna

25.09.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Siedziba główna

27.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Siedziba główna

07.06.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Siedziba główna

06.07.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Siedziba główna

28.12.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Siedziba główna

08.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Siedziba główna